BESTUURLIJK SYMPOSIUM OVER KLIMAATADAPTATIE

24 OKTOBER 2018 | ECI CULTUURFABRIEK ROERMOND

PROGRAMMA

12.30 – 13.30 UUR | INLOOP & LUNCH


13.30 UUR | OPENING | DAGVOORZITTER ELISABETH VAN DEN HOOGEN


13.40 UUR | KLIMAATVERANDERING, HOT TOPIC? | JAAP DIRKMAAT

Jaap Dirkmaat neemt ons mee in de gevolgen van de klimaatverandering op mondiaal, nationaal en stedelijk gebied.


14.00 UUR | STAAT HITTESTRESS VOLDOENDE OP HET NETVLIES? | MAXIME VERHAGEN

Maxime Verhagen stelt dat het antwoord op deze vraag 'nee' is. In zijn betoog gaat de voorzitter van Bouwend Nederland in op de consequenties van hitte voor actuele bouwopgaven.


14.20 UUR | PANELDISCUSSIE & PITCHES

De drie genomineerden voor de Hitte zonder Stress Innovatieprijs pitchen hun innovatie. Diverse vertegenwoordigers uit de publieke en private sector gaan aan de hand van de lezingen en pitches van met elkaar in discussie.


15.00 UUR | INSPIRATIEMARKT

Maak kennis met vele innovaties - groot & klein - en andere oplossingen voor klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving. Tevens gelegenheid om in een informele sfeer te netwerken.


16.30 UUR | UITREIKING INNOVATIEPRIJS & AFSLUITING

Welke innovatieve ondernemer wint de Hitte zonder Stress Innovatieprijs? Tevens terugblik en antwoord op de vraag: hoe gaan we de gewenste versnelling in gang zetten?


17.00 UUR | EINDE MIDDAGPROGRAMMA

DE SPREKERS

JAAP DIRKMAAT | DIRECTEUR VERENIGING NEDERLANDS CULTUURLANDSCHAP

Jaap Dirkmaat verwierf nationale bekendheid als voorzitter van de vereniging Das & Boom, een vereniging die hij in 1981 mede oprichtte, maar die hij in 2006 ook weer ophief omdat de vereniging – naar eigen zeggen – haar doel had bereikt. Desondanks is Dirkmaat zich altijd blijven inzetten voor natuurbescherming in de breedste zin des woords. Zo is hij sinds 2007 lid van Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland sneller duurzaam wil maken. Jaap Dirmaat publiceerde bovendien diverse boeken over natuur en milieu, waaronder Natuur in de straat (2011).

MAXIME VERHAGEN | VOORZITTER BOUWEND NEDERLAND

Sinds 1 juli 2013 is Maxime Verhagen voorzitter van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. De vereniging wordt gezien als een serieuze gesprekspartner die meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, waaronder het thema klimaatadaptatie. Voor zijn aantreden als voorzitter was hij onder meer Tweede Kamerlid, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en vicepremier.

VRAGEN OVER DEZE UITNODIGING? | 088 – 88 90 100 | CONTACT@HITTEZONDERSTRESS.NL | WWW.WATERSCHAPLIMBURG.NL