TERUGBLIK
SYMPOSIUM HITTE ZONDER STRESS

Een theaterzaal van de ECI Cultuurfabriek gevuld met bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties, meer dan 50 partijen die hun innovaties op het gebied van klimaatadaptatie presenteerden en pittige discussies over onder andere het urgentiebesef rond het thema kilmaatadaptatie... Dat was in een notendop het symposium Hitte zonder Stress dat op 24 oktober plaatsvond. Tijdens het symposium deelden de sprekers Jaap Dirkmaat en Maxime Verhagen hun visies op de klimaatverandering Maxime Verhagen: “De klimaatverandering staat op zich hoog op de politieke agenda, maar: wat doen we nu werkelijk? Het staat bij de bouwsector nog onvoldoende op het netvlies.” De bedrijven Rain(a)Wayuit Eindhoven en Groen2 uit Reuver zijn de winnaars geworden van respectievelijk de publieksprijs en de juryprijs die Waterschap Limburg uitreikten. De winnaars ontvingen een cheque van € 15.000.

Rain(a)Way en Groen2 winnaars innovatieprijzen Waterschap Limburg

De bedrijven Rain(a)Way uit Eindhoven en Groen2 uit Reuver zijn de winnaars geworden van respectievelijk de publieksprijs en de juryprijs die Waterschap Limburg vandaag uitreikten. De winnaars ontvingen een cheque van € 15.000. Met dit bedrag gaan de winnaars samen met het waterschap een pilot uitzetten in Limburg met hun innovaties.


In totaal dienden 42 bedrijven hun innovatie in, gericht op het voorkomen van problemen door wateroverlast, droogte of hittestress.

Het bedrijf Rain(a)Way uit Eindhoven won de publieksprijs met de Wave tegels, een fundering waarmee piekbuien opgeslagen en gezuiverd kunnen worden. Fien Dekker: “Het is ontzettend tof dat we nu ons hele systeem kunnen gaan testen en meten.”


Het bedrijf Groen2uit Reuver won de juryprijs met de Verticale Regentuin, een slimme, verticale groene waterbuffer die tegen een gevel wordt geplaatst en piekbuien opvangt. Twan van Hagen: “Het is echt een opsteker, we zijn ontzettend blij. We kunnen nu aan de slag met het realiseren van een prototype.”

Juryvoorzitter Michel Bouts is enthousiast over deze innovaties: “Het zijn beiden oplossingen die breed toepasbaar zijn en die echt kunnen gaan bijdragen aan het terugdringen van de overlast. We gaan nu verdere stappen zetten om de concepten straks ook daadwerkelijk te kunnen gaan implementeren.”


Alle innovaties nog eens bekijken? Download het programmaboekje.

SYMPOSIUM 2019

Ook in 2019 organiseert Waterschap Limburg een symposium. Noteer alvast in uw agenda: 10 oktober 2019.

088 – 88 90 100 | CONTACT@HITTEZONDERSTRESS.NL | WWW.WATERSCHAPLIMBURG.NL